Poly EagleEye Cube USB 2215-63570-001 - Videokonferenzkamera

eBay