Motorola RAZR V3 GSM Phone Handy ohne Vertrag Ohne Simlock Bequem Klapphandy

eBay