Lenovo ThinkPad T420 14 Zoll Notebook Intel i5-2520M 8GB 240GB SSD Festplatte

Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 RAM. Netzteil: original Netzteil. Festplatte: schnelle 240GB SSD. Anschlüsse: VGA, USB 3.0, SD-Slot, SIM-Slot, Netzwerk. Laufwerk: CD-Laufwerk vorhanden. Arbeitsspeicher: 8GB.

eBay