Gartensofas ohne Armlehnen 4 Stk. Kiefernholz Imprägniert

eBay