Yamaha XV920/XV500/XV750 MONO Chrom Blinker/Blinker Grills (682-001 LS)

1983 to 1986 XV500. 1981 to 1982 XV920 RH. 1982 to 1992 XV750 (Mono Shock only). (set of 4). Part number 682-001.

eBay