Renegade RXA-1100 Car-Hifi Verstärker Endstufe 4-Kanal Auto KFZ Amp 1100 WATT

4-Kanal Mosfet-Verstärker. 2 x 75/150 Watt + 1 x 270/550 RMS / MAX @ 4 Ohm (Kanal 3+4 gebrückt). Bass Boost 0 - 12 dB. 4 x 150 / 275 Watt max. @ 4 / 2 Ohms. 4 x 75 / 135 Watt RMS @ 4 / 2 Ohms. Tiefpassfilter 50-250 Hz.

eBay