Pokemon Karte Golem 47/106 XY FLASHFIRE seltene Reverse Holo

Pokemon Card Golem 47/106 XY Flashfire Rare Reverse Holo.

eBay