2 Stk Universal 7-Segment Teleskopantenne 76cm FM UKW Fernseher Radio TV Antenne

eBay