BERLIN, Rechnung 1929, Paul Joerrens & Co. Tabakwaren-Grosshandlung

Paul Joerrens & Co. Rechnung von 1929 imFormat ca. A 5, gefaltet, Aktenlochung. Rechnung, Rechnungen, Faktura, Beleg, Brief, letter bill envelope.

eBay