HANSEATIC Wandhaube SY-3288B3-P1-C13-L22-600 edelstahl LED 56-63 dB EEK E

eBay