Sony FDR-X1000V Camcorder - White - Gebraucht - Mit Zubehörpaket

Sony FDR-X1000V Camcorder - White.

eBay