NEU - Telefonzelle Bausatz - H0 - ohne VP - Modellbahnzubehör, Modellbau

eBay