Lenovo ThinkPad Dockingstation DU9019D1, FRU: 03X6059 inkl. USB 3.0 Kabel

Lenovo Dockingstation DU9019D1 inkl. USB 3.0 Kabel. FRU: 03X6059. - Lenovo ThinkPad Dockingstation DU9019D1. OHNE NETZTEIL ! - OHNE NETZTEIL. - Neu USB 3.0 Kabel. Technische Daten.

eBay