Mitsubishi Pajero - Zubehör, Prospekt-Heft, 9/2000

eBay