Vintage Haustelefonanlage " Brand 2000 " Telefon Schnurtelefon Retro 70er

eBay