Eckrohrzange 2" Rohrzange Wasserpumpen Rohrschlüssel Zange 90° U-Maul 530mm Lang

Rohrschlüssel Wapu-Zange. Elektriker Werkzeuge. 2" Eckrohrzange Rohrzange. Zangen & Scheren. Trockenbau Werkzeuge. Stecknuss Einsätze. HSS Bohrer & Fräser. Zange ist Gesenk geschmiedet.

eBay