Phineas Newborn Harlem Blues VDJ-1558 Japan (13)

eBay