SHG Elektromesser / Ersatzmesser / Type EM 581 /

SHG Type EM 581.

eBay