Kingston Exodia Stick USB 3.2 DataTraveler 32GB 64GB 128GB 256GB Speicherstick

Kingston 32GB - 128GB USB STICK DataTraveler USB 3.0 / 3.2. 32GB - 128GB Speicher. 32GB - 128GB USB Stick Kingston Data travler. 32GB - 256GB Kingston USB Stick Data Traveler. 1x Kingston 32GB - 128GB USB Stick.

eBay