Exquisit KS85-V-090F Kühlschrank 45cm Schwarz 82 Liter Neu

Exquisit KS85-V-090F Kühlschrank 45cm Schwarz 82 Liter Neu.

eBay