6031580 Memory Center

Bauart: Externe Festplatte - Datentransferrate: 50 - 100 MB/s - Formfaktor cm: 8 - 9 cm - Formfaktor Zoll: 3.5 Zoll - Gerätetyp: Festplatte - Puffer: 16 - 32 MB - Schnittstelle: USB - Speicher-Kapazität: 1500 - 2000 GB - Umdrehungen: 5400 UPM